මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සක සහ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය