රුපලාවන්‍ය චර්ම රෝග වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නයනි මදරසිංහ මහත්මිය ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය