ලිංගිකව බෝවෙන රෝගName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඉයන්ති අබේවික්‍රම මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කේ.ඒ.එම් ආරියරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කුලසිරි බුද්ධකෝරළ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කුලසිරි බුද්ධකෝරළ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කුලසිරි බුද්ධකෝරළ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කුලසිරි බුද්ධකෝරළ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කුලසිරි බුද්ධකෝරළ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888 888
වෛද්‍ය සුජාතා සමරකෝන් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සුජාතා සමරකෝන් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුජාතා සමරකෝන් මහත්මිය වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112 671079
වෛද්‍ය ජී.වීරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජී.වීරසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය