වක්ත්‍රීය උඩුහක්ක ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අනුෂාන් මදුෂංක ආර්යනායක නව පියොනීර් 065 2 223642

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය