වකුගඩු පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණරත්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව සැමසුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය සංජය හෙයියන්තුඩුව නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය චූලා හේරත් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නාලක හේරත් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ඉරේෂා හෙට්ටිආරච්චි   සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඉරේෂා හෙට්ටිආරච්චි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඉරේෂා හෙට්ටිආරච්චි වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අනුර හේවාගීගන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර හේවාගීගන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අනුර හේවාගීගන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය