වකුගඩු රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සහ සාමාන්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
මහාචාර්ය.ආර් ෂෙරිෆ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය.ආර් ෂෙරිෆ් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය.ආර් ෂෙරිෆ් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය