විකිරණ ස්කෑන් පරීක්ෂණයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එස්.රාජේන්ද්‍රම් මහත්මිය නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය