වෛද්‍ය නිලධාරී හොඳ කාන්තා සයනName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අනෝමා වික්‍රමසිංහ වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 671079

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය