ශ්වසන රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය තුෂාර ගලබඩ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.රිශිකෙසාවන් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය එස්.රිශිකෙසාවන් අමල් වෛද්‍ය (පුද්) සමාගම 077 931 0300

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය