ශ්‍රවණ ආබාධිත පිලිබඳ වෛද්‍ය ශ්‍රී ලංකාName Hospital Contact No
මංජුලා කුරුප්පු මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 033 2 233501

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය