ශ්‍රව්‍ය විශේෂඥ


Name Hospital Contact No
එෆ්.නිෆ්රාස් කරිඅප්පර් මහතා වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
එෆ්.නිෆ්රාස් කරිඅප්පර් මහතා නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ටී.විජේසූරිය රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්‍ය රෝහල 011 4 960260
වෛද්‍ය බුද්ධිමා සමරවීර මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය