සමලිංගික පිලිබඳ වූ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ටි.එන්.කේ.ඩබ් ගුණසේකර ඉසිවර සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්තානය 011 5 626655
වෛද්‍ය කේ ඉනීෂා ජයසිංහ ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 032 2 253299

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය