ස්නායු භෞතික විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කමල් ගුණරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කමල් ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කමල් ගුණරත්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කමල් ගුණරත්න සී.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නොරීස් කැනල් පාර 0112 699398
වෛද්‍ය කමල් ගුණරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය දුශාන් රජීව් මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය