සායනික කළල විශේෂඥ සහ වඳ බාවය පිලිබඳ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය තිළිණ එස් පලිහවඩන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය