සායනික ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව/ ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නදීෂා බදනසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය