ළමා අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය කේ.බෝධිනී ජයතිස්ස මහත්මිය ළමා අක්ෂි රාජගිරිය 011 2 888835

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය