ළමා අන්තරාසර්ග පද්ධතිය පිලිබඳ වෛද්‍යවේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සුමුදු නිමාලි සෙනවිරත්න සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල 011 7 463600
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
මහාචාර්ය ශ්‍යාමා ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය