පිළිකා (ළමා සහ යෞවන යෞවනියන් )Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය මහේන්ද්‍ර සෝමතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මහේන්ද්‍ර සෝමතිලක සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 880288

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය