ළමා මනෝ චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය උදේන ආටිගල වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය සුදර්ශි සෙනවිරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සුදර්ශි සෙනවිරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය උදේන අට්ටියගල්ල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය