ළමා රෝග සහ නව ළඳරු රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නලින් ගමාතිගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බුද්ධිම ජයසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එල්.පී.සී සමන් කුමාර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එල්.පී.සී සමන් කුමාර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා බස්නායක ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය