ළමා හා තරුණ මනෝචිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුදර්ශි සෙනවිරත්න මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සුදර්ශි සෙනවිරත්න මහත්මිය ආසිරි සෙන්ට්‍රල් රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය උදේන ආර් අට්ටියගල්ල ලංකා රෝහල 011 5 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  වෛද්‍ය​ කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය