ළමා හෘද රෝගකාරක විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  වෛද්‍ය​ කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය