DERMATOLOGISTName Hospital Contact No
DR(MRS) PUNYA ABEYGUNAWARDANA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 720 3720
DR(MRS) SHANIKA ABEYKEERTHI Panadura Medical Services (Pvt) Ltd 038 2233316
DR(MRS) SHANIKA ABEYKEERTHI Sethma Hospital 033 2 233501
DR(MRS) SHANIKA ABEYKEERTHI Arogya Hospital 033 2 224592
DR(MRS) SHANIKA ABEYKEERTHI Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) SHANIKA ABEYKEERTHI Kelani Valley Hospital (Pvt) Ltd 036 2 222727
DR V.G ABEYVIKRAMA Kelani Valley Hospital (Pvt) Ltd 031 7 350350
DR V.G ABEYVIKRAMA Digasiri Hospital 032 2 266999
DR V.G ABEYVIKRAMA K M G Suwasewa Hospital 037 2 291557
DR UWAYSE AHAMED Sihasetha Channel Centre 032 2 251013
DR JANAKA AKARAWITA Durdans Hospital 011 5 410000
DR JANAKA AKARAWITA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR JANAKA AKARAWITA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR JANAKA AKARAWITA Hemas Hospital Thalawathugodas 011 7 888888
DR JANAKA AKARAWITA Channelway Nursing Home(Pvt) Ltd 011 2 892219
DR PRABATH AKURUGODA Osro Hospital-Kegalle 035 2 246125
DR D.M AMARATHUNGA Suwasiri Hospital 038 3 399422
DR D.M AMARATHUNGA Ama Healthcare 011 2 922601
DR D.M AMARATHUNGA Suwa Arana Central Hospital(PVT) 011 5 753987
DR D.M AMARATHUNGA Family Care Medical Services PVT 034 2 229944
DR D.M AMARATHUNGA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR D.M AMARATHUNGA Dr. Neville Fernando Teaching Hospital - NFTH 011 2 407600
DR NIRANJAN ARIYASINGHE Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA Sri Jayewardenepura General Hospital 011 2 778610
DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 720 3720
DR GEHAN ARSECULERATNE Lanka Hospitals 011 5 430000
DR GEHAN ARSECULERATNE Rajeskantha Private Hospital 023 2 223383
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Durdans Hospital 011 5 410000
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Browns Hospitals 011 5 714714
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Bandaranayake Hospitals 033 2 282296
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Sethma Hospital 033 2 233501
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR(MS) DAMAYANTHI BANDARA Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR MAHINDA DE SILVA Durdans Hospital 011 5 410000
DR MAHINDA DE SILVA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR UPENDRA DE SILVA Skin Clinic 011 2 588679
DR(MRS) MANEL DISSANAYAKE CCC - Kandy 081 7 770700
DR(MRS) D.M.S DISSANAYAKE CCC - Kandy 081 7 770700
DR SANDEEPA EKANAYAKA Co-operative Hospital 091 2 234424
DR(MRS) S FELECIA Suharni Medical Center 021 2 228222
DR(MRS) S FELECIA Co-operative Hospital Society Ltd, Moolai 021 3 001445
DR(MRS) S FELECIA Ruhbins Hospital 021 2 261500
DR SANJEEWANI FONSEKA CCC - Kandy 081 7 770700
DR(MRS) JANUKA GALAHITIYAWA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) JANUKA GALAHITIYAWA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) JANUKA GALAHITIYAWA Santa Dora Hospital Battaramulla 011 2 874874
DR(MRS) JANUKA GALAHITIYAWA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 7 203720
DR(MRS) JANUKA GALAHITIYAWA LUSH COSMATOLOGY SKIN CLINIQUE-BATTARAMULLA 011 2 889922
DR(MRS) DEEPATHI GLAPPATTI Metro Medi Care 011 4 885858
DR SAMAN GUNASEKARA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR SAMAN GUNASEKARA Healan Hospitals (Private) Limited 011 2 855083
DR SAMAN GUNASEKARA Medihelp - Mathugama 034 2 243701
DR SAMAN GUNASEKARA Medihelp - Beruwela 034 2 298300
DR SAMAN GUNASEKARA Nawinna Medicare Hospital 011 4 367636
DR SAMAN GUNASEKARA Winlanka Hospital 011 2 811767
DR SAMAN GUNASEKARA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR SAMAN GUNASEKARA Pannipitiya Nursing Home 011 2 840065
DR SAMAN GUNASEKARA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 7 203720
DR SAMAN GUNASEKARA K M G Suwasewa Hospital 037 2 291557
DR HIRAN GUNASEKARA K M G Suwasewa Hospital 037 2 291557
DR(MRS) CHALUKYA GUNASEKERA Durdans Hospital 011 5 410000
DR(MRS) CHALUKYA GUNASEKERA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) CHALUKYA GUNASEKERA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR MAHINDA GUNAWARDANA Park Hospital (Pvt) Ltd 011 2 590200
DR MAHINDA GUNAWARDANA NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR M.H.F. HASMIYA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR M.H.F. HASMIYA Arogya Hospital 033 2 224592
DR M.H.F. HASMIYA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Hemas Hospital - Wattala 011 2 727277
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Bandaranayake Hospitals 033 2 282296
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Sethma Hospital 033 2 233501
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR M.H. FATHIMA HASMIYA NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Jeewaka Private Hospital 011 2 859157
DR M.H. FATHIMA HASMIYA Skin Clinic 011 2 588679
DR D.M HEWAGE Nawinna Medicare Hospital 011 4 367636
DR D.M HEWAGE Dr. Neville Fernando Teaching Hospital - NFTH 011 2 407600
DR D.M HEWAGE Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR SANJEEWA HULANGAMUWA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) INDIRA KAHAVITA Healan Hospitals (Private) Limited 011 2 855083
DR(MRS) INDIRA KAHAVITA Kottawa Nursing Home (Pvt) Ltd 011 3 180841
DR(MRS) INDIRA KAHAVITA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) INDIRA KAHAVITA Western Infirmary Hospital (Pvt) Ltd 011 7 392260
DR ASOKA KAMALADASA Durdans Hospital 011 5 410000
DR ASOKA KAMALADASA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR ASOKA KAMALADASA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR ASOKA KAMALADASA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 7 203720
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Park Hospital (Pvt) Ltd 011 2 590200
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Ceymed Healthcare Services (Pvt) Ltd 011 2 590200
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Healan Hospitals (Private) Limited 011 2 855083
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Royal Hospital (Pvt) Ltd 011 2 559268
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Winlanka Hospital 011 2 811767
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Pannipitiya Nursing Home 011 2 840065
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR(MS) PUSHPA KARUNASEKARA Kottawa Nursing Home (Pvt) Ltd 011 3 180841
DR P. KEETHEESWARANADAN UniHealth 011 2 081969
DR P. KEETHEESWARANADAN St George`s Hospital 011 2 465777
DR NALIKA LIYANAGE Seus Healthcare (Private) Limited 057 2 221227
DR NALIKA LIYANAGE Central Hospital Badulla 055 2 222164
DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) NAYANI MADARASINGHA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR UPUL P MEGAMA Clinipath Medical Services 031 2 248524
DR W SUNIL MENDIS Browns Hospitals 011 5 714714
DR W SUNIL MENDIS Sethma Hospital 033 2 233501
DR W SUNIL MENDIS Sethma Hospital 033 2 224592
DR W SUNIL MENDIS Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR D.M. MUNASINGHE Seth Sevana Hospital 037 2 224773
DR D.M. MUNASINGHE Suwasiri Piyasa Consultation Service 037 2 056545
DR DEEPANI MUNIDASA Venus Lanka Hospital (Private) Limited 077 106 4125
DR(MRS) SAMANTHI PARANAVITHANE Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) SAMANTHI PARANAVITHANE Lanka Hospitals 011 5 430000
DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA Lush Cosmatology Skin Clinic-Narahenpita 011 2 889922
DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA COSMATOLOGY SKIN CLINIQUE-BATTARAMULLA 011 2 889922
DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA Kaduwela Private Hospital 011 2 489899
DR K.P.NISHANTHA PATHIRANA Skin Clinic 011 2 588679
DR(MRS) NAYANA PERERA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) NAYANA PERERA Medihelp - Bandaragama 038 5 679995
DR(MRS) NAYANA PERERA Sihasetha Channel Centre 032 2 251013
DR(MRS) NAYANA PERERA HealthyLife Diabetes Clinic 011 4 700700
DR(MRS) NAYANA PERERA Peoples Healthcare Private Limited 011 2 727277
DR(MRS) NAYANA PERERA Chrishanthas Medical Centre 032 2 250899
DR(MRS) NAYANA PERERA Western Infirmary Hospital (Pvt) Ltd 011 7 392260
DR(MRS) NAYANA PERERA Sulaiman`s Hospital 011 5 459459
DR(MRS) NAYANA PERERA Sulaiman`s Hospital 011 2 811767
DR(MRS) NAYANA PERERA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) NAYANA PERERA Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR(MRS) NAYANA PERERA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 7 203720
DR(MRS) NAYANA PERERA LUSH COSMATOLOGY SKIN CLINIQUE-BATTARAMULLA 011 2 889922
DR(MRS) NAYANA PERERA Lifecare Hospitals (Pvt) Limited 031 7 350350
DR(MRS) NAYANA PERERA Skin Clinic 011 2 588679
DR(MRS) CHINTHA PERERA Panadura Medical Services (Pvt) Ltd 038 2233316
DR(MRS) CHINTHA PERERA Nawaloka Medical Center - Dehiwala 011 7 737742
DR(MRS) CHINTHA PERERA Nawaloka Medical Centre - Mt. Lavinia 011 7 737742
DR(MRS) CHINTHA PERERA Nawaloka Medical Centre - Mt. Lavinia 011 7 577277
DR(MRS) SHAMALA PERERA St. Annes Nursing Home 032 2 253299
DR(MRS) SHAMALA PERERA Hemas Southern Hospital 091 4 640640
DR PREMINI RAJENDIRAN Wellawatte Medi Clinic 011 2 593959
DR PREMINI RAJENDIRAN Sihasetha Channel Centre 032 2 251013
DR PREMINI RAJENDIRAN Royal Hospital (Pvt) Ltd 011 2 559268
DR PREMINI RAJENDIRAN NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR PREMINI RAJENDIRAN Lifecare Hospitals (Pvt) Limited 031 7 350350
DR PREMINI RAJENDIRAN Suwana Healthcare Hospital (Pvt) Ltd 032 2220500
DR PREMINI RAJENDIRAN Skin Clinic 011 2 588679
DR(MRS) RANTHILAKA RANAWAKA Medihelp - Beruwela 034 2 298300
DR(MRS) RANTHILAKA RANAWAKA Medihelp - Beruwela 034 2 222888
DR S SAMARAWEERA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 7 203720
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA NineWells Care 011 4 520999
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA Nawinna Medicare Hospital 011 4 367636
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA Dr. Neville Fernando Teaching Hospital - NFTH 011 2 407600
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA Child Eye Rajagiriya 011 2 888835
DR(MRS) SRIYANI SAMARAWEERA Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 720 3720
DR E.S.N SAMARAWEERA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Durdans Hospital 011 5 410000
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Oasis Hospital Ltd 011 5 506000
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Lanka Hospitals 011 5 430000
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Ceymed Healthcare Services (Pvt) Ltd 011 4 202588
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Wellawatte Medi Clinic 011 2 593959
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN HealthyLife Diabetes Clinic 011 4 700700
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN UniHealth 011 2 081969
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Royal Hospital (Pvt) Ltd 011 2 559268
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Sulaiman`s Hospital 011 5 459459
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN Skin Clinic 011 2 588679
DR S. SATHIYAREKA Ruhbins Hospital 021 2 261500
DR S. SATHIYAREKA Ceymed Hospital Jaffna 021 2 219777
DR(MRS) S SATHYAREKHA Suharni Medical Center 021 2 228222
PROF JAYAMINI SENEVIRATNE Pannipitiya Nursing Home 011 2 840065
DR(MRS) N.D. SENEVIRATNE Skin Clinic 011 2 588679
DR G.M.P SIRIMANNA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR G.M.P SIRIMANNA Dr. Neville Fernando Teaching Hospital - NFTH 011 2 407600
DR CHATURARIYA SIRIWARDANA Suwa Arana Central Hospital(PVT) 011 3 883494
DR . SUKUMARAN Ceymed Hospital Trincomalee 026 4 595444
DR BUTHSIRI SUMANASEKARA Royal Hospitals (Anuradhapura) 071 1 014070
DR N. THAMILVANNAN New Pioneer Hospital 065 2 223642
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Browns Hospitals 011 5 714714
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA NineWells Care 011 4 520999
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Winlanka Hospital 011 2 811767
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Osro Hospitals - Mawanella 035 2 246125
DR(MRS) M.K. DULCY TISSERA Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR(MRS) CHANDANI UDAGEDARA Osro Hospitals - Mawanella 035 2 246125
DR(MRS) CHANDANI UDAGEDARA CCC - Kandy 081 7 770700
DR A UWYSE Sulaiman`s Hospital 011 5 459459
DR S AHAMED UWYSE Durdans Hospital 011 5 410000
DR S AHAMED UWYSE St. Annes Nursing Home 032 2 253299
DR S AHAMED UWYSE Chrishanthas Medical Centre 032 2 250899
DR S AHAMED UWYSE Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR S AHAMED UWYSE Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR S AHAMED UWYSE Lifecare Hospitals (Pvt) Limited 031 7 350350
DR KAPILA VITHARANA Hemas Southern Hospital 091 4 640640
DR WIPULA WARNASURIYA Browns Hospitals 011 5 714714
DR WIPULA WARNASURIYA Sethma Hospital 033 2 233501
DR WIPULA WARNASURIYA Arogya Hospital 033 2 224592
DR WIPULA WARNASURIYA Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR WIPULA WARNASURIYA Nawaloka Hospital - Negombo 031 5 777777
DR(MRS) K.H WEERASEKARA Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR(MRS) K.H WEERASEKARA Royal Hospital (Pvt) Ltd 011 2 559268
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Medihelp - Bandaragama 038 5 679995
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Dr. Neville Fernando Teaching Hospital - NFTH 011 2 407600
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Dermatology(Skin) Clinic-Thalawathugoda 072 720 3720
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Jeewaka Private Hospital 011 2 859157
DR(MS) POORNA WEERASINGHE New Medihelp - Horana 034 2 261980
DR(MS) POORNA WEERASINGHE Medihelp Hospital 034 2 261115
DR NELUM WICKRAMASINGHE Nawaloka Hospital 011 5 577111
DR NELUM WICKRAMASINGHE Hemas Hospital - Wattala 011 7 888888
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Durdans Hospital 011 5 410000
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Lanka Hospitals 011 5 430000
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Ceymed Healthcare Services (Pvt) Ltd 011 4 202588
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Panadura Medical Services (Pvt) Ltd 038 2233316
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Winlanka Hospital 011 2 811767
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Hemas Hospital Thalawathugoda 011 7 888888
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA NEW DELMON HOSPITAL 011 2 558800
DR(MRS) CHANDANIE WICKREMARATNA Metro Medi Care 011 2 558800
DR CHANDANA J. WIJEKOON CCC - Kandy 081 7 770700
DR(MRS) BINARI S. WIJENAYAKE Hemas Southern Hospital 091 4 640640

Are you a General Practitioner ?

Send following details to us via email to info@lankadoctor.com to get listed here.


 1  SLMC Registration No


 2  Name


 3  Contact No